یکسوساز فعال SFA-AFE-100

یکسوساز فعال SFA-AFE-100 یک مبدل AC/DC با قابلیت تبادل توان دوطرفه بین شبکه AC و DC است که در صنایع مختلف دارای بارهای حساس مورد استفاده قرارمیگیرد.