کانورتر توربین بادی SFA-WD-100

کانورتر SFA-WD-100 ، یک مبدل AC/AC با ساختار Back-to-Back است که برای استفاده در توربینهای بادی سرعت متغیر طراحی و تولید شده است.