مبدل فرکانسی کوره القایی SFA400

مبدل فرکانسی SFA400 یک مبدل AC/AC است که برای استفاده در کوره‌های القایی طراحی و ساخته شده است.