اینورتر SFA100

یک مبدل DC/AC است که برای تغذیه سیستم تهویه قطارهای متروی تهران طراحی و تولید شده است.