خدمات

شرکت صدرافن پرداز در سال ۱۳۸۵در زمینه طراحی و تولید محصولات الکترونیک قدرت توان بالا تاسیس و موفق به کسب عنوان دانش بنیان گردید.

خدمات ارتقاء و بهینه سازی

  • ارتقا و بهینه سازی تجهیزات الکترونیک قدرت در صنایع مختلف

shadow

خدمات طراحی

  • طراحی محصولات الکترونیک قدرت توان بالا
  • نمونه سازی محصولات الکترونیک قدرت توان بالا
  • تولید محصولات الکترونیک قدرت توان بالا

5-1
shadow

خدمات نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات

  • نصب و راه اندازی درایوهای صنعتی توان بالا
  • ارایه خدمات تعمیر و نگهداری مبدلهای فرکانسی و درایوهای صنعتی توان بالا

rf
shadow

خدمات مشاوره

  • خدمات مهندسی سیستم و کنترل پروژه
  • خدمات مشاوره و تهیه RFP

shadow